1 RECCE: Agter Vyandelike Linies: Volume 2 - Alexander Strachan

Sold Out

1 Recce, Agter vyandelike linies, neem die leser tot in die Recces se “binnekamer”. In hul eie woorde vertel Recce ­operateurs van die lewensgevaarlike operasies wat hulle onder groot geheimhouding in die laat 1970’s in Angola en Rhodesië uitgevoer het. Die leser sien die operateurs sweet in die vliegtuig of duikboot en beleef die gevaar wanneer hulle in die nagdonker...

1 RECCE: Behind Enemy Lines: Volume 2 - Alexander Strachan

Sold Out

1 Recce, Behind Enemy Lines, takes the reader into the Recces' inside chamber. In their own words the Recces detail life ­threatening operations performed under great secrecy during the late 1970's in Angola and Rhodesia.  The reader sees the operators sweat in the airplane or submarine and experiences the danger with them when they face crocodile invested rivers in the middle...

1 RECCE: Die Nag Behoort Aan Ons - Alexander Strachan

Sold Out

1-Recce was die skerpste, veelsydigste en dodelikste spesialiseenheid in die ganse Suid-Afrikaanse weermag. Dié manne was superfiks, bomenslik taai en het vir niks gestuit nie. Hulle het telkens hul lewens op die spel geplaas in die uitvoering van hoogs geheime operasies agter vyandelike linies. Dekades lank is oor al dié hoogs geheime sendings geswyg. Nou, vir die eerste keer, openbaar die Recce's se groot...

1 RECCE: The Night Belongs to Us - Alexander Strachan

Sold Out

1-Recce was the sharpest, most versatile and deadliest specialist unit in the entire South African army. These men were super fit, unbelievably tough and stopped at nothing. Time and again they put their lives at risk in the execution of highly secret operations behind enemy lines. For decades these missions have been kept secret. Now, for the first time, the Recces' most famous generals...

19 en Gewapen: 'n Suid Afrikaanse Valskermsoldaat in Angola - Granger Korff & Lenord le Hanie

R 300.00

Die rowwe en eerlike vertelling van ‘n ’Bat in the bosoorloë van Namibië en Angola  19 en Gewapen is ‘n aksiebelaaide vertelling van Granger Korff se twee diensjare in 1980/81 saam met 1 Valskermbataljon tydens die hoogtepunt van die Suid Afrikaanse Bosoorlog in Suid Wes Afrika (Namibië) en Angola.  Afgesien van die standaard teen-insurgensie aktiwiteite van die Fire Force krygsverrigtinge...

19 With A Bullet: A South African Paratrooper In Angola - Granger Korff

R 300.00

"A fast-moving, action-packed account of Granger Korff's two years' service during 1980/81 with 1 Parachute Battalion at the height of the South African 'bush war' in South West Africa (Namibia) and Angola. Apart from the 'standard' counter-insurgency activities of Fireforce operations, ambushing and patrols, to contact and destroy SWAPO guerrillas, he was involved in several massive South African Defense Force...

32 Battalion: The Inside Story Of South Africa's Elite Fighting Unit - Piet Nortje

Sold Out

32 Battalion is the gripping inside story of South Africa's most controversial fighting unit of the 1970's and 1980's. Originally formed in order to lend support to the FNLA and UNITA in the Angolan war, 32 Battalion quickly gained the reputation of being an unconventional, secretive, yet highly effective group. Written by a man who was intimately involved with the...

32Bn Tree of Honour (POSTER)

R 2,750.00

32 Battalion Tree of Honour - Poster. Signed by 4 Officers Commanding, Col Jan Breytenbach, Col Gert Nel, Col Jock Harris & Col Mucho Delport. Limited edition of 32 posters. Printed on high definition photo paper. Poster size: A1

62256623PE: Die memoirs van Brigadier Generaal Josienne “Jos” Rabie SM, MMM

R 300.00

Hierdie boek, 62256623PE, het sy ontstaan te danke aan ‘n veteraan en oupa wat sy stories aan sy kinders en kleinkinders wou vertel. Die plan was om dit by wyse van ‘n paar “opstelle” te doen maar dit het weldra in ‘n outobiografie van 491 bladsye geëindig. Hoewel dit begin by 1723, toe die eerste Rabe sy voet in die...

77 years of NA Harvard under Southern African Skies: A Pictorial History 1940 - 2017 (Winston Brent)

Sold Out

African Aviation Series No. 33 A pictorial history of the South African Harvard including the individual histories of all currently surviving Ex SAAF Harvards all over the world.  The focus is on “Where are they now?” Each of the surviving Harvards (up to Nov 1995) has at least one page per serial.There is also a chapter on Arnie Meneghelli and his...

85 Years of South African Air Force - Winston Brent

Sold Out

African Aviation Series No. 13.  The author took on the onerous task of compiling in-depth details of the 8000-odd aircraft that have seen service in the South African Air Force between 1920 and 2005. He introduces them more or less in the order which they were taken into service and has listed serials, construction numbers, delivery dates and fates where...

9C - Nine Charlie! Army Signallers in the Field. The Story of the Men and Women of the South African Corps of Signals, and their Equipment - Walter Volker

R 500.00

The book, entitled ‘Signal Units Of The South Africa Corps Of Signals And Related Signal Services’ represents one of the most comprehensive collection of regimental and unit histories ever published in one volume in South Africa. It is also the first time that the histories of many of the signal regiments and other units will be published and available to...

Liquid error: Could not find asset snippets/sweettooth-initializer.liquid Liquid error: Could not find asset snippets/sweettooth-tab-widget.liquid Liquid error: Could not find asset snippets/upsell-now.liquid