Anecdotes Of The Anglo-Boer War: Tales From The Last of The Gentlemen's Wars - Rob Milne

R 260.00

Wars always generate stories and everybody loves a story. Rob Milne has compiled this selection of Anglo-Boer War stories from all over South Africa and recounts them in a book that saddens, mystifies, but most of all entertains. There's the devotion of the English fiance'e who for 60 years sent a sprig of heather to the Chrissiesmeer Post Office for...

Anglo Boer War: Historical Guide to Memorials and Sites in South Africa - Jackie Grobler

R 460.00

Even though the Anglo-Boer War of 1899-1902 ended more than 110 years ago, no extensive study on the sites of remembrance of this war that covers the country as a whole and is based on methodological research has thus far been published.  This book is aimed at filling that void. This is a study of commemorative sites with a difference....

Beroemde Suid-Afrikaanse Krygsmanne - Leopold Scholtz

R 255.00

'n Boeiende beeld van krygsverrigtinge binne en buite Suid-Afrikaanse grense in die loop van byna 500 jaar. Hier is besielende verhale van moed en heldedom - maar ook verhale van broedertwis en verraad, met figure en gebeure so uiteenlopend soos die Boereoorlog en generaal Christiaan de Wet; Dan Pienaar in die westelike Sahara; Bob Rogers en kolonel Koos van Heerden...

Boer Boy: Memoirs Of An Anglo-Boer War Youth - Chris Schoeman

Sold Out

Boer Boy is the touching personal narrative of a ten-year-old farm boy's harrowing but fascinating experiences during the Anglo-Boer War of 1899-1902. Charles du Preez recounts his life on his family's Eastern Free State farm; their harassment by the Khakis; the destruction of their farm and their desperate flight during Lord Kitchener's 'scorched-earth' campaign; and the capture of his mother...

Boereoorlogstories: 34 Verhale oor die Oorlog van 1899 - 1902 - Jeanette Ferreira

Sold Out

Die Anglo-Boereoorlog het sy spore op die ganse Suid-Afrikaanse bevolking gelaat. Oor 'n eeu heen het sentimente jeens die oorlog gewissel en die talle gesigspunte in hierdie kortverhaalbundel getuig daarvan. Begrip vir joiners en hendsoppers is een van vele gesigspunte wat niefiksionele historiese beskouings grootliks vooruit was met die eerste uitgawe in 1998. Terselfdertyd herleef pynlike kennis van bannelinge, vroue...

Boereverraaier: Teregstellings Tydens Die Anglo-Boereoorlog - Albert Blake

R 250.00

Die straf vir dié verraad? Die dood. In een geval moes kommandolede van hul voormalige makkers teregstel, terwyl vier broers van Wakkerstroom wat die wapen opgeneem het teen die Boeremagte almal op dieselfde dag gefusilleer is. Albert Blake het argiewe gefynkam, vergete grafstene gevind en die nageslag van tereggesteldes opgespoor om vas te stel hoe diep die verskynsel van verraad...

Brothers In Arms: Hollanders In The Anglo-Boer War - Chris Schoeman

Sold Out

At the outbreak of the Second Anglo-Boer war in 1899, a large number of Hollanders and Dutch expatriates joined the Boers, their reasons ranging from loyalty to their common ancestry to strong anti-British sentiments and a search for adventure. Brothers in arms documents the trials and tribulations of these volunteers, most of them unaccustomed to the harsh landscape and climate...

Dankie Generaal: Op die spoor van 'n oorlogspeurder - Nico Moolman

R 325.00

Hierdie pragtige kleurboek bevat meer as 100 rare foto’s uit die Anglo- Boereoorlog waarop Nico die afgelope paar jaar in sy ‘speurtogte’ as leke-historikus afgekom het. Dit sluit in etlike glasnegatiewe uit die oorlog waarvoor hy ’n spesiale skandeerder moes laat maak het om dit te digitaliseer. Die foto’s bied ’n baie intieme blik op Boerekrygers en Britse soldate te...

De La Rey: 'n Stryd Vir Vryheid - AWG Raath

R 480.00

Genl. J.H. de la Rey se gedenkskrifte oor die Anglo-Boereoorlog was nie net kripties nie – hy het dit nooit voltooi nie! Hy was ’n man van min woorde, wat annotering noodsaaklik maak indien ’n boek oor sy herinneringe geskryf sou word. Maar selfs annotering slaag nie ten volle daarin om die optrede van die generaal en die verloop van...

Discovering the Battlefields of the Anglo-Zulu War - Ken Gillings

R 260.00

Interest in KwaZulu-Natal’s battlefields – especially those of the Anglo-Zulu War – has soared since the film Zulu first screened in 1964, followed by Zulu Dawn in 1979 (the centenary of the Anglo-Zulu War). During the centenary, the famous battlefields of Isandlwana and Rorke’s Drift were made ‘tourist-friendly’ by the then Natal Provincial Administration and controls were put in place...

Four-War Boer: The Century And Life Of Pieter Arnoldus Krueler

R 300.00

The amazing life of Pieter Krueler (1885-1986) provides a window into a full century of conflict such as one man rarely experiences. Four-War Boer traces Krueler's highly colorful life from the Second Boer War, where he first served as a 14-year-old scout, through his service in World War I with the German army in East Africa, to the Spanish Civil...

Healers, Helpers and Hospitals: A History of Military Medicine in the Anglo-Boer Way - J.C. De Villiers

Sold Out

The Anglo-Boer War (1899-1902) was a war fought in a remote corner of the British Empire. This conflict in southern Africa, however, represented a watershed in military medicine, and the way armies take care of their soldiers in war. This extensive work covers all military medical aspects of the conflict: from the influence of Red Cross societies, foreign aid from...

Lord Chelmsford and the Zulu War - The Hon. Gerald French D.S.O

R 460.00

The Anglo-Zulu war of 1879 was perhaps subjected to much controversy as a result of the epic Zulu victory at the battle of Isandlwana.  Lord Chelmsford, the General Officer commanding the invasion force during the war, sustained severe criticism from both journalists and parliament following his actions and conduct at Isandlwana. In 1939 and on the sixtieth anniversary of the...

Louis Botha's War: The Campaign in South West Africa, 1914 - 1915 - Adam Cruise

R 230.00

Twelve years after fighting against the British during the Anglo-Boer War, Louis Botha went to war on Britain’s side. As prime minister of the Union of South Africa at the outbreak of the First World War, Botha agreed to lead his country on a campaign against the Germans across the border in South-West Africa. But first he would have to...

Ons Oorlog: 'n Familieroman uit die Anglo-Boereoorlog - Klaas Steytler

Sold Out

Ons oorlog verweef intieme familiestories in die groter landskap van die Anglo-Boereoorlog in die Oranje-Vrystaat, om ’n deurleefde beeld te gee van die stryd tussen Brittanje en die Boererepublieke – die lot op plase, te velde, in konsentrasiekampe en Bloemfontein; en ook van die private stryd binne gesinsverband. In die familie is daar wapenneerleggers en bittereinders, geestelik weerbare vroue en...

Ontsnap! Boerekrygsgevangenes se Strewe na Vryheid - Albert Blake

R 230.00

Determined, proud, adventurous and perhaps even a little crazy. Such were a great many Boer fighters who ended up in British prisoner-of-war camps during the Anglo-Boer War. This book tells of their ingenious plans and daring escapes from POW camps at Simon’s Town, St Helena, Ceylon, Bermuda and elsewhere. Softcover, 304 pages. First Published: February 2015

Piet Retief Commando: The Story of a Border Commando 1880 - 2007 (Walter Volker)

R 555.00

This well researched and well illustrated book is focusing on the Piet Retief Commando and also covers a wide area of South African military history. It provides an overview of the history from pioneering days right up to closure in 20017 - including the commanding officers, RSM, badges and insignia, and achievements during two Boer wars and during the Border...

Punt Van Die Swaard - Dr LJ Bothma

Sold Out

Charles Oertel bevind hom in 'n netelige posisie. Hy is 'n skatryk Vrystaatse boer en het sentimente jeens beide magte wat tydens die Anglo-Boereoorlog slaags raak. Bothma se noukeurige navorsing oor hierdie invloedryke man en sy nasate se lotgevalle tydens en na die oorlog bevestig geboekstaafde kennis maar bied ook nuwe inligting. Daarbenewens is dit 'n boeiende menslike verhaal wat...

Rebelspoor: Die Aanloop, Verloop en Afloop van die Boereopstand van 1914 - 15 - Dr LJ Bothma

R 355.00

Dit was die Afrikaner se bitterste uur toe die bittereinders van die Anglo-Boereoorlog mekaar twaalf jaar later die stryd aansê: Aan die een kant die regeringsmagte (Kakies) van premier Louis Botha en sy minister van verdediging, Jan Smuts -- aan die ander kant die rebelliekommando's (Boere) van kommandant-generaals Christiaan de Wet en Christiaan Beyers. Na 'n paar maande was alles...

South African Battles - Tim Couzens

R 280.00

South African Battles describes 36 battles spread over five centuries. These are not the well-trodden battlefields of standard histories, but generally lesser-known ones. Some were of critical importance, while some were infinitely curious. Who, for instance, has heard of the battles of Nakob, Middelpos, Mome Gorge or Mushroom Valley? Who knows about the four black women that Bartolomeu Dias brought...

The Anglo Boer War Sites Of KwaZulu Natal - Pam McFadden, Steve Watt, S.B. Bourquin, Gilbert Torlage & Ken Gillings

R 580.00

BOX SET OF 9 Paperback x 8 /48 pages Paperback x 1 /64 pages 260 b/w photos, maps Battles of the Anglo-Boer War series provides an accessible guide to some of the major campaigns, battles and battlefields of this historic conflict in KwaZulu-Natal. The books are written for the general reader as well as for historians seeking fresh insights into...

The War at Home: Women and Families in the Anglo-Boer War - Bill Nasson & Albert Grundlingh

Sold Out

The concentration camps of the Anglo-Boer War caused thousands of deaths and much suffering. But should the women and children in the camps only be seen as victims, or is there another story to be told? The War at Home tries to do just that. Firstly, it explores the unique strength of Boer women, who were often more vehemently anti-British...