Anecdotes Of The Anglo-Boer War: Tales From The Last of The Gentlemen's Wars - Rob Milne

R245.00 ZAR

Wars always generate stories and everybody loves a story. Rob Milne has compiled this selection of Anglo-Boer War stories from all over South Africa and recounts them in a book that saddens, mystifies, but most of all entertains. There's the devotion of the English fiance'e who for 60 years sent a sprig of heather to the Chrissiesmeer Post Office for...

Beroemde Suid-Afrikaanse Krygsmanne - Leopold Scholtz

R250.00 ZAR

'n Boeiende beeld van krygsverrigtinge binne en buite Suid-Afrikaanse grense in die loop van byna 500 jaar. Hier is besielende verhale van moed en heldedom - maar ook verhale van broedertwis en verraad, met figure en gebeure so uiteenlopend soos die Boereoorlog en generaal Christiaan de Wet; Dan Pienaar in die westelike Sahara; Bob Rogers en kolonel Koos van Heerden...

Boer Boy: Memoirs Of An Anglo-Boer War Youth - Chris Schoeman

R270.00 ZAR

Boer Boy is the touching personal narrative of a ten-year-old farm boy's harrowing but fascinating experiences during the Anglo-Boer War of 1899-1902. Charles du Preez recounts his life on his family's Eastern Free State farm; their harassment by the Khakis; the destruction of their farm and their desperate flight during Lord Kitchener's 'scorched-earth' campaign; and the capture of his mother...

Boereoorlogstories: 34 Verhale oor die Oorlog van 1899 - 1902 - Jeanette Ferreira

R225.00 ZAR

Die Anglo-Boereoorlog het sy spore op die ganse Suid-Afrikaanse bevolking gelaat. Oor 'n eeu heen het sentimente jeens die oorlog gewissel en die talle gesigspunte in hierdie kortverhaalbundel getuig daarvan. Begrip vir joiners en hendsoppers is een van vele gesigspunte wat niefiksionele historiese beskouings grootliks vooruit was met die eerste uitgawe in 1998. Terselfdertyd herleef pynlike kennis van bannelinge, vroue...

Boereverraaier: Teregstellings Tydens Die Anglo-Boereoorlog - Albert Blake

R245.00 ZAR

Die straf vir dié verraad? Die dood. In een geval moes kommandolede van hul voormalige makkers teregstel, terwyl vier broers van Wakkerstroom wat die wapen opgeneem het teen die Boeremagte almal op dieselfde dag gefusilleer is. Albert Blake het argiewe gefynkam, vergete grafstene gevind en die nageslag van tereggesteldes opgespoor om vas te stel hoe diep die verskynsel van verraad...

Brothers In Arms: Hollanders In The Anglo-Boer War - Chris Schoeman

R275.00 ZAR

At the outbreak of the Second Anglo-Boer war in 1899, a large number of Hollanders and Dutch expatriates joined the Boers, their reasons ranging from loyalty to their common ancestry to strong anti-British sentiments and a search for adventure. Brothers in arms documents the trials and tribulations of these volunteers, most of them unaccustomed to the harsh landscape and climate...

De La Rey: 'n Stryd Vir Vryheid - AWG Raath

R475.00 ZAR

Genl. J.H. de la Rey se gedenkskrifte oor die Anglo-Boereoorlog was nie net kripties nie – hy het dit nooit voltooi nie! Hy was ’n man van min woorde, wat annotering noodsaaklik maak indien ’n boek oor sy herinneringe geskryf sou word. Maar selfs annotering slaag nie ten volle daarin om die optrede van die generaal en die verloop van...

Discovering the Battlefields of the Anglo-Zulu War - Ken Gillings

R255.00 ZAR

Interest in KwaZulu-Natal’s battlefields – especially those of the Anglo-Zulu War – has soared since the film Zulu first screened in 1964, followed by Zulu Dawn in 1979 (the centenary of the Anglo-Zulu War). During the centenary, the famous battlefields of Isandlwana and Rorke’s Drift were made ‘tourist-friendly’ by the then Natal Provincial Administration and controls were put in place...

Four-War Boer: The Century And Life Of Pieter Arnoldus Krueler

R295.00 ZAR

The amazing life of Pieter Krueler (1885-1986) provides a window into a full century of conflict such as one man rarely experiences. Four-War Boer traces Krueler's highly colorful life from the Second Boer War, where he first served as a 14-year-old scout, through his service in World War I with the German army in East Africa, to the Spanish Civil...

Healers, Helpers and Hospitals: A History of Military Medicine in the Anglo-Boer Way - J.C. De Villiers

Sold Out

The Anglo-Boer War (1899-1902) was a war fought in a remote corner of the British Empire. This conflict in southern Africa, however, represented a watershed in military medicine, and the way armies take care of their soldiers in war. This extensive work covers all military medical aspects of the conflict: from the influence of Red Cross societies, foreign aid from...

Hill of Squandered Valour: The Battle of Spion Kop 1900 - Ron Lock

Sold Out

The Battle of Spion Kop was fought during the campaign to relieve Ladysmith, South Africa, after the Boers of the Transvaal and Orange Free State had gotten a jump on the British Empire and besieged a British army in the town. It was the single bloodiest episode in the campaign, as well as a harbinger of the bitter and desperate...

Lord Chelmsford and the Zulu War - The Hon. Gerald French D.S.O

R455.00 ZAR

The Anglo-Zulu war of 1879 was perhaps subjected to much controversy as a result of the epic Zulu victory at the battle of Isandlwana.  Lord Chelmsford, the General Officer commanding the invasion force during the war, sustained severe criticism from both journalists and parliament following his actions and conduct at Isandlwana. In 1939 and on the sixtieth anniversary of the...

Louis Botha's War: The Campaign in South West Africa, 1914 - 1915 - Adam Cruise

R225.00 ZAR

Twelve years after fighting against the British during the Anglo-Boer War, Louis Botha went to war on Britain’s side. As prime minister of the Union of South Africa at the outbreak of the First World War, Botha agreed to lead his country on a campaign against the Germans across the border in South-West Africa. But first he would have to...

Ons Oorlog: 'n Familieroman uit die Anglo-Boereoorlog - Klaas Steytler

R205.00 ZAR

Ons oorlog verweef intieme familiestories in die groter landskap van die Anglo-Boereoorlog in die Oranje-Vrystaat, om ’n deurleefde beeld te gee van die stryd tussen Brittanje en die Boererepublieke – die lot op plase, te velde, in konsentrasiekampe en Bloemfontein; en ook van die private stryd binne gesinsverband. In die familie is daar wapenneerleggers en bittereinders, geestelik weerbare vroue en...

Ontsnap! Boerekrygsgevangenes se Strewe na Vryheid - Albert Blake

R225.00 ZAR

Determined, proud, adventurous and perhaps even a little crazy. Such were a great many Boer fighters who ended up in British prisoner-of-war camps during the Anglo-Boer War. This book tells of their ingenious plans and daring escapes from POW camps at Simon’s Town, St Helena, Ceylon, Bermuda and elsewhere. Softcover, 304 pages. First Published: February 2015

Punt Van Die Swaard - Dr LJ Bothma

R275.00 ZAR

Charles Oertel bevind hom in 'n netelige posisie. Hy is 'n skatryk Vrystaatse boer en het sentimente jeens beide magte wat tydens die Anglo-Boereoorlog slaags raak. Bothma se noukeurige navorsing oor hierdie invloedryke man en sy nasate se lotgevalle tydens en na die oorlog bevestig geboekstaafde kennis maar bied ook nuwe inligting. Daarbenewens is dit 'n boeiende menslike verhaal wat...

Rebelspoor: Die Aanloop, Verloop en Afloop van die Boereopstand van 1914 - 15 - Dr LJ Bothma

R315.00 ZAR

Dit was die Afrikaner se bitterste uur toe die bittereinders van die Anglo-Boereoorlog mekaar twaalf jaar later die stryd aansê: Aan die een kant die regeringsmagte (Kakies) van premier Louis Botha en sy minister van verdediging, Jan Smuts -- aan die ander kant die rebelliekommando's (Boere) van kommandant-generaals Christiaan de Wet en Christiaan Beyers. Na 'n paar maande was alles...

South African Battles - Tim Couzens

R275.00 ZAR

South African Battles describes 36 battles spread over five centuries. These are not the well-trodden battlefields of standard histories, but generally lesser-known ones. Some were of critical importance, while some were infinitely curious. Who, for instance, has heard of the battles of Nakob, Middelpos, Mome Gorge or Mushroom Valley? Who knows about the four black women that Bartolomeu Dias brought...

The Anglo Boer War Sites Of KwaZulu Natal - Pam McFadden, Steve Watt, S.B. Bourquin, Gilbert Torlage & Ken Gillings

R575.00 ZAR

BOX SET OF 9 Paperback x 8 /48 pages Paperback x 1 /64 pages 260 b/w photos, maps Battles of the Anglo-Boer War series provides an accessible guide to some of the major campaigns, battles and battlefields of this historic conflict in KwaZulu-Natal. The books are written for the general reader as well as for historians seeking fresh insights into...

The War at Home: Women and Families in the Anglo-Boer War - Bill Nasson & Albert Grundlingh

R355.00 ZAR

The concentration camps of the Anglo-Boer War caused thousands of deaths and much suffering. But should the women and children in the camps only be seen as victims, or is there another story to be told? The War at Home tries to do just that. Firstly, it explores the unique strength of Boer women, who were often more vehemently anti-British...

The War for South Africa: The Anglo-Boer War (1899-1902) - Bill Nasson

R275.00 ZAR

When historian Bill Nasson describes battle scenes from the Anglo-Boer War, it is as if you can hear the bullets fly past. Nasson provides a gripping overview of the war and integrates the military, political and social dimensions of a war that continues Paperback, 352 pages