R 425.00
Add to wishlist

Sold Out

Dekades lank het die wereld gegis oor Suid-Afrika en Die Bom. Die land het ses kernbomme in die geheim ontwikkel, maar hulle self vernietig. Geen ander land ter wereld het nog ooit sy eie kernwapens afgetakel nie. Hierdie is sover die volledigste opgaaf van Suid-Afrika se kernwapenvermoe, geskryf deur 'n kernfisikus wat sedert 1975 direk by die proses betrokke was. Saam met sy dogter Lydia von Wielligh-Steyn deel dr. Nic von Wielligh 'n hoogs leesbare en boeiende verhaal oor die atoommonster, en hoe hy getem is.

Dr. Nic von Wielligh het die DSc in Kern/Atoomfisika in 1963 behaal. Hy was onder meer hoof van die Departement Fisika aan die Universiteit van Durban-Westville en hoofwetenskaplike by die SABS. In 1975 word hy by die Uraanverrykingskorporasie (Ukor) aangestel, en in 1985 in 'n bestuurshoedanigheid by die Atoomenergiekorporasie van Suid-Afrika (AEK).

Na Suid-Afrika se toetrede in 1991 tot die Kernsperverdrag kry Von Wielligh die verantwoordelikheid vir die implementering van IAEA-waarborge in Suid-Afrika, en in 1999 word hy raadgewer en tegniese adviseur by die Suid-Afrikaanse ambassade in Wene, Oostenryk. Daar skakel hy met die IAEA oor kwessies soos waarborge, kern- en radiologiese veiligheid, bevordering van die vreedsame aanwending van kernenergie, tegniese hulpprogramme aan ontwikkelende lande en ander sake. Sedert 2002 doen hy tegniese konsultasie vir staatsdepartemente oor aspekte rakende internasionale waarborge en verwante sake. Hy was jare lank lid van die IAEA se internasionale advieskomitee oor kernkrag en die implementering van waarborge, asook raadslid van die South African Council for the Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction. Von Wielligh is die skrywer van talle geklassifiseerde wetenskaplik publikasies. Onder sy internasionale publikasies tel Experience of an ex (de facto) nuclear-weapon state with the application of post-Iraq safeguards , aangebied tydens die 1994 Safeguards Symposium in Wene, Oostenryk.

Lydia von Wielligh-Steyn is 'n geakkrediteerde vertaler, ervare navorser, skakelbeampte en toergids, 'n gepubliseerde roman-en artieklskrywer en lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Sedert 2000 werk sy by 'n internasionale parfuummaatskappy in Johannesburg.

Sagteband, 544 bladsye